EN Natura 2000 je mreža posebnih varovanih območij, ki postopoma nastaja v vseh državah Evropske unije. Namen te mreže je varovanje naravnih življenjskih okolij ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki so pomembne za Evropsko unijo.

EN Članek v uglednem časopisu, kjer je omenjena tudi naša hiša!

EN Kot verjetno že veste, je izšla dolgo pričakovana monografija o Vipavski dolini, v kateri najdete tudi nas.