Center za sistemsko medicino


CENTER ZA SISTEMSKO MEDICINO. NAŠ PRISTOP K ZDRAVLJENJU

(Za vsakogar)
Mena sana in corpore sana
Zdrav duh v zdravem telesu
Juvenal

Center za sistemsko medicino ni specializirana ustanova namenjena zdravljenju posameznih bolezni. Verjamemo, da poleg bolezni konkretnih organov, s katerimi se v prvi vrsti ukvarja tradicionalna zahodna medicina, obstajajo tudi sistemske bolezni organizma kot celote. Tovrstne, še vedno ne dovolj proučevane bolezni celotnega organizma, imajo lahko posledice, ki se na zunaj kažejo kot motnje v delovanju posamičnih organov ali fizioloških sistemov. Istočasno se zdravniki v praksi večkrat srečajo s situacijami, ko tradicionalne metode zdravljenja le organov (ali kot se včasih izrazimo, simptomov), pogosto ne vodijo do željenih rezultatov. Menimo, da je vzrok temu neuspehu človekova navada, da išče enostavne vzroke bolezni in pogosto pozabi na sistem, ki jih generira. Izkušnje najboljših zdravnikov, tako starejših kot modernih, kažejo, da pri pravilnem zdravljenju ne bi smeli skrbeti le za bolne organe, temveč bi sočasno morali izboljševati stanje celega organizma. V tem primeru motnje v organizmu lahko postopoma izginejo, če le še niso postale nepopravljive. Na žalost, zdravniki v praksi na tale očiten pristop pogosto pozabijo, kar je verjetno povezano z značilnostmi njihovega strokovnega izobraževanja.

Ne ukvarjamo se z zdravljenjem v tradicionalnem pomenu, vendar ponujamo znanje o pravilno skonstruiranem zdravljenju. Razlika med našimi posebnimi metodami in tradicionalnimi metodami je zasnovana na netradicionalni ideji, kaj to zdravje in bolezen sta. Obenem se trudimo izrabljati vse dosežke moderne znanosti. Na osnovih naših pristopov, klinični strokovnjaki razvijejo poseben zdravstveni načrt za vsak posamičen primer.

HOLISTIČNA MEDICINA: ZNANSTVEN PRISTOP K ZDRAVLJENJU BOLEZNI

(Za zdravnike in vse, ki jih zanima)

Novo je že pozabilo staro

Popularen rek

Holističen pristop ni v nasprotju s podatki raznih naravoslovnih znanosti in je zasnovan na skupnih zakonitostih, ki jih raziskujejo naravoslovne znanosti. Nekateri problemi so opisani v naših znanstvenih delih na področjih fiziologije, biofizike, razvojne biologije in tudi razvojne ekologije, ki je dejansko holistična znanost. Ne razpravljamo le o mehanizmih homeostaze in skupnih zakonitostih in principih delovanja bioloških sistemov, temveč tudi o problemih astrobiologije in globalne evolucije (http://www.evol.nw.ru/labs/lab38/levchenko/articles). Raziskave v okviru holističnega pristopa pripomorejo k boljšemu razumevanju razlike med prilagoditvenimi odzivi organima in boleznimi. Tovrstne raziskave tudi spodbujajo razumevanje vloge fizioloških mehanizmov motivacije tekom mentalne aktivnosti. Še več, omogočajo nam razlago vzrokov za nastanek kroničnih bolezni in so tudi spodbudile način zdravljenja v nekaterih posebnih primerih (vključno z zgodnjimi fazami onkoloških obolenj), ko so tradicionalne metode brez moči.

Ideja o nadzorovanem zdravljenju do vzpostavitve ravnovesja homeostaze je osnova naše edinstvene metode. Pri tem mislimo na tako stanje organizma, ki se lahko vzdržuje za nedoločeno dolgo dobo samo s pomočjo naravnih fizioloških mehanizmov, brez zdravil in drugih umetnih sredstev. Potrebno korekcijo stanja organizma tekom zdravljenja izvajajo zdravniki-strokovnjaki, pri čemer uporabljajo podatke pridobljene z opazovanjem in spremljanjem fizioloških značilnosti organizma.

KOMU JE NAMENJEN NAŠ CENTER:

(Za vsakogar)

Naš center ni le medicinska pisarna. Namenjen je širjenju znanja na področju holistične medicine. Upamo, da bo to znanje izboljšalo diagnosticiranje in zdravljenje sistemskih bolezni. Znotraj okvira našega pristopa, so opisi človeškega organizma in tudi konceptov tega kaj je zdravje in kaj je bolezen, podani z bolj splošnih pozicij kot je to trenutno v praksi. Ne zanikamo obstoječe medicinske znanosti, vendar menimo, da je le eden izmed posameznih pristopov, znotraj katerega se organizem ne smatra vedno kot celoto.

Pacientom ne izrekamo nobenih hudih prepovedi. Menimo, da znanje o vzroku in učinku bolezni lahko spodbudi pravilno organizacijo pacientovega življenja. Le-to lahko tudi pripomore k razumenvanju trenutnih zmot o tako imenovanem »zdravem življenju«.

Vabljeni so:

– Ljudje z resnimi zdravstvenimi problemi

– Ljudje ki še nimajo zdravstvenih problemov, da bi se naučili kako naj se jim izognejo

– Ljudje s težkimi fizičnimi ali psihičnimi obremenitvami, na primer športniki, managerji, itd. Imajo možnost da izboljšajo svojo profesionalno raven in zmanjšajo vpliv škodljivih faktorjev.

 

Vabljeni so tudi zdravniki in farmacevti, da se naučijo glavnih tez holistične biologije in medicine; tem področjem se med študijem in prakso ne posveča dovolj pozornosti. Predpostavljamo, da bo vse to pripomoglo k višjemu profesionalnemu nivoju, k izgradnji ustreznejšega zdravljenja in da ne bi prihajalo do medicinskih napak. Seveda bo vse našteto izboljšalo zdravniške moči zdravnikov izučenih v našem centru.

Naš pristop naj bi tudi spodbudil razvoj in proizvodnjo novih, enkratnih farmacevtskih izdelkov širokega spektra, ki ne bi pozdravili samo posamičnih organov, temveč bi tudi izboljšali splošno in tudi imunološko stanje pacientov.

FILOZOFIJA

 

Zavesten nadzor življenske energije daje moč

Lao Tzu

Izraz »holističen« (iz grške besede holos – celosten, glej http://en.wikipedia.org/wiki/Holism) se v medicini uporablja za opis posebnega pristopa k zdravljenju, pri katerem so nujno upoštevani telesni, duševni in družbeni dejavniki, ki vplivajo na pacienta. S tega stališča, trajna korekcija različnih notranjih in zunanjih bolezenskih dejavnikov tekom zdravljenja ni nič manj pomembna od pravilne diagnostike in pravilne uporabe zdravil. Včasih se ta termin uporablja za tako imenovano » nekonvencionalno medicino«, vendar mi skušamo ostati znotraj okvira naravoslovnih znanosti. Smatramo, da vrnitev k »uravnoteženi celoti« pospeši obnovo fizioloških funkcij in okrevanje organov. V zdravem telesu so zdrav um in organi, nasprotno, nezdrava celota ne more zagotoviti normalnega obstoja njenih delov in zatre naravno ugodje bivanja. Tovrsten sistemski, celosten pristop nas zbliža z nekaterimi smermi vzhodne medicine. Le-te so zasnovane na istih splošnih principih in filozofskih idejah o katerih se dandanes razpravlja v ekologiji(http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology). Gozdno drevo ne more biti zdravo, če v okolici ni robustnega gozda, gozd ne bo uspeval, če drevje v njem slabi… V Evropi je v Antični Grčiji idejo holistične medicine sistemiziral oče vseh zdravnikov Hipokrat (pribl. 460– 377 pnš). Vendar je v modernejših medicini prevladal Galenusov pristop (pribl. 129 – 199). Skladno z njim, je patologija organizma praviloma posledica motenj posamišnih organov. Človek je del žive Zemlje, zatorej ne more biti srečen in zdrav, ko trže nevidne vezi z divjo naravo. Ta filozofija ns je spodbudila k gradnji našega Centra med gorami in gozdovi. Menimo, da celo pasivno opazovanje popolne narave, zaznavanje vonjav trav in cvetja lahko pomaga pri okrevanju.

 

Velik pomen pripisujemo pravemu načinu življenja in pravilni prehrani. V evropski kulturi so nam blizu antropozofske ideje Rudolfa Steinerja (1861 – 0925). Njegov znan projekt veličastnih centrov imenovanih “Goetheanums” (http://en.wikipedia.org/wiki/Goetheanum) še vedno živi. Nekateri centri na primer delujejo v Švedski in ZDA. Vplivali so na izoblikovanje naših pogledov.

PubMed.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19435268

Librari BioinfoBank
http://lib.bioinfo.pl/find?field=Papers&query=kotolupov+levchenko

Nextbio
http://www.nextbio.com/b/search/article.nb?id=19435268&q0=kotolupov&t0=search

Biowizard
http://www.biowizard.com/pmabstract.php?pmid=19435268

Runners (st.301 – 308)
http://runners.ritsumei.ac.jp/cgi-bin/swets/contents-query-e?mode=1&key=&issn=00220930&tr=Journal+of+Evolutionary+Biochemistry+and+Physiology&vol=00045&issue=00002&part=

Chemweb (st. 538 – 547)2
http://www.chemweb.com/journals/journals?type=issue&jid=SV10893&iid=0004500004

Citeulike
http://www.citeulike.org/article/4847188

Citeulike-2
http://www.citeulike.org/article/5956426

Q-Sensei
http://www.qsensei.com/content/14ydrw

eLIBRARY.RU
http://elibrary.ru/item.asp?id=12780836

Springer
http://www.springerlink.com/content/40n5833400505423/?p=283ad6d1c1fc4eb5898b0b02f3890581&pi=12

Springer – 2
http://www.springerlink.com/content/r262508p06481056/?p=c4c4e9065ef0420fbb8f3c0336e01f4b&pi=13

RAN (st. 91-92)
http://www.iephb.ru/conference/07/articles_Olbeli_2008.pdf

Gastro congress 2007 (ang. text st.- A5, rus. text st.- A45)
http://www.gastro.spb.ru/Probiotics-2007.pdf