Skrb za okolje

Mogoče se nam prevečkrat zdi samoumevno vse, kar nam je podarila narava. Morda se premalokrat vprašamo, kako na naravne danosti vpliva človekov hitri razvoj in novodoben način življenja. Grozno zveni dejstvo, da če bi postavili v vrsto vse plastične kozarčke, ki jih naredijo v enem dnevu, bi z njimi obkrožili zemljo okrog ekvatorja.

Ker se omenjene problematike pri nas zavedamo, smo se s tem problemom resno spopadli že prvega dne.

Poudariti moramo, da za ogrevanje in hlajenje uporabljamo samo obnovljive vire energije – voda, zrak, sonce. V restavraciji že od prvega dne zavračamo plastično embalažo, recikliramo odpadke,  namestili smo varčne sijalke, podpiramo lokalne pridelovalce, pri katerih dobimo dnevno svežo in kakovostno hrano brez nepotrebnega transporta.  Veseli nas, da nam naši gostje pri tem z veseljem pomagajo.

Z veseljem sporočamo, da je naš obrat v letu 2022  pridobil okoljski znak »GREEN KEY/ ZELENI KLJUČ«, ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji, in pomeni zavezanost podjetij, da spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. S pridobitvijo znaka smo dobili priznanje za

ODLIČNOST NA PODROČJU OKOLJSKE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA DELOVANJA.

Izjavljamo, da:

  • ravnamo okolju prijazno na vseh področjih našega poslovanja,
  • o pomenu trajnostne naravnanosti osveščamo naše obiskovalce, goste,   prijatelje in sorodnike, ter
  • nenehno iščemo nove rešitve za odgovorno ravnanje z naravnimi viri in za učinkovito rabo električne ter toplotne energije.

Takšno ravnanje je predvsem in najprej koristno za naravno okolje. V večini primerov gre pri tovrstni skrbi za okolje za majhne ukrepe, ki za nikogar od nas ne pomenijo velikega napora ter odrekanja ugodju. Potrebna so le preprosta in komaj opazna dejanja. A če se jih lotimo vsi skupaj, lahko spremenimo svet na bolje in ga zanamcem pustimo takega, kot smo ga dobili od prednikov.

Zaradi navedenega se zaposleni z »okoljskimi iskricami« zavezujemo k odgovornemu ravnanju do okolja, k čemur nagovarjamo tudi goste. Pomemben pogoj za pridobitev znaka Zeleni ključ je namreč prav osveščanje. Hvaležni bomo, če boste nasvete upoštevali in tako skupaj z nami prispevali k ohranitvi okolja. Veseli pa bomo tudi vaših pripomb in predlogov – upoštevali jih bomo v največji možni meri oz. jih posredovali na naslove pristojnih institucij.

 

NAŠE OKOLJSKE ISKRICE: 
1. VODO SI PRIVOŠČIMO ZA PITJE, A SMO POZORNI NA PORABO
ZA VZDRŽEVANJE ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA PORABI ČLOVEK V POVPREČJU 80 LITROV PITNE VODE NA DAN. V SLOVENIJI PORABIMO DNEVNO OD 130 DO 200 LITROV PITNE VODE NA ČLANA GOSPODINJSTVA. ZA SAMO ENO SPLAKOVANJE WC-JA PORABIMO OD 2 DO 8 LITROV ČISTE PITNE VODE, ZA KUHANJE PA NA DAN POVPREČNO SLOVENSKO GOSPODINJSTVO PORABI 6 LITROV PITNE VODE. PONOSNI SMO, DA VAS GOSTIMO V OKOLJU, KJER JE VODA PITNA! V SLOVENIJI PIJEMO IZJEMNO ČISTO IN KAKOVOSTNO VODO! 
2. VESTNO LOČUJEMO ODPADKE
SMETI LOČUJEMO SKLADNO Z NAVODILI. ODPADKE VSELEJ ODLAGAMO V USTREZNE ZABOJNIKE IN NIKAKOR NE V NARAVO ALI V ODTOKE. TAKO ODVRŽENI ODPADKI ONESNAŽUJEJO PODTALNICO IN DRUGE VIRE PITNE VODE.
POTRUDIMO SE SMETI ODNESTI V LOČENE ZABOJNIKE.
 3. ZMANJŠUJEMO UPORABO PLASTIKE
PLASTIKA PREDSTAVLJA VELIKO GROŽNJO – TAKO OKOLJU KOT ČLOVEKU SAMEMU. V SLOVENIJI SMO V LETU 2017 PROIZVEDLI 987.151 TON KOMUNALNIH ODPADKOV OZ. 478 KG KOMUNALNIH ODPADKOV NA PREBIVALCA. LETNO POSAMEZNIK V SLOVENIJI PORABI OD 100 DO 300 PLASTIČNIH VREČK, KI PA SO V UPORABI LE OD NEKAJ MINUT DO ENE URE. KER NA SVETU PROIZVAJAMO VEDNO VEČ PLASTIKE, 6,4 MILIJONA TON LETNO JE PA PRISTANE V OKOLJU, IMAJO PLASTIČNI DELCI IN SNOVI, KI VDIRAJO V ŽIVALSKA IN NAŠA TELESA, VELIK VPLIV NA KAKOVOST NAŠEGA ZDRAVJA.
POTRUDIMO SE IZOGNITI UPORABI PLASTIČNIH IZDELKOV ZA ENKRATNO UPORABO.
4. SKRBNO UGAŠAMO LUČI
UPORABLJAMO VARČNE/LED SIJALKE. LUČI UGAŠAMO, KO JIH NE POTREBUJEMO. S TEM PRISPEVAMO K MANJŠI PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE IN K OHRANJANJU OKOLJA.+
5. ZMANJŠUJEMO OGLJIČNI ODTIS
NAŠ HOTEL IMA KAKOVOSTNO IZOLACIJO IN ENERGETSKO VARČNA OKNA. VRATA IN OKNA ZAPIRAMO. TAKO V POLETNEM ČASU PREPREČUJEMO SEGREVANJE PROSTOROV, ZATO DODATNO OHLAJEVANJE NI POTREBNO. S TEM UČINKOVITO ZMANJŠUJEMO OGLJIČNI ODTIS.
PROSTORE ZJUTRAJ IN ZVEČER ZA KRATEK ČAS PREZRAČIMO.
6. UŽIVAMO V LOKALNEM BOGASTVU NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA STA V NAŠEM OKOLJU IZJEMNI – OBIŠČITE, SPOZNAJTE; DOŽIVITE IN OKUSITE JU! INFORMACIJE O ZNAMENITOSTIH, DOŽIVETJIH, GASTRONOMIJI IN OBIČAJIH LAHKO DOBITE NA NAŠI INFO TOČKI V RECEPCIJI TER NA NAŠIH PAMETNIH TELEVIZORJIH. V PRIMERU, DA POTREBUJETE DODATNE INFORMACIJE, SE LAHKO OBRNETE NA NAŠE PRIJAZNO OSEBJE.
7. OKOLICO RAZISKUJEMO Z OKOLJU PRIJAZNIMI VRSTAMI MOBILNOSTI
NAŠI KRAJI SO IDEALNI ZA KOLESARSTVO IN POHODNIŠTVO. VSAK IZLET/OGLED, KI GA OPRAVITE S KOLESOM ALI PEŠ, NAMESTO Z AVTOMOBILOM, JE OKOLJU PRIJAZNO DEJANJE. STE KDAJ POMISLILI NA TO, KAKO ZELO DRUGAČE SPOZNAMO KRAJ, ČE GA OBIŠČEMO PEŠ ALI NA KOLESU? OD BLIZU GA NAMREČ RESNIČNO ZAČUTIMO, VONJAMO, SLIŠIMO. ODPREMO SE PREBIVALCEM IN Z NJIMI LAŽJE VZPOSTAVIMO STIKE. LE TAKO LAHKO ZARES RAZUMEMO KRAJE IN LJUDI, KI JIH OBIŠČEMO.
VSE INFORMACIJE O MOŽNOSTIH IZPOSOJE KOLES TER O KOLESARSKIH IN POHODNIŠKIH POTEH LAHKO DOBITE PRI NAŠIH ZAPOSLENIH IN NA RECEPCIJI.
8. SKRBIMO ZA VARČNO UPORABO DETERGENTOV IN VODE PRI PRANJU
HOTELI PO VSEM SVETU ZA PRANJE BRISAČ IN POSTELJNINE, KI SO BILE UPORABLJENE SAMO ENKRAT, VSAK DAN PORABIJO NA TONE DETERGENTOV IN MILIJONE LITROV VODE.
POSTELJNINO IN BRISAČE ZATO MENJUJEMO OB VSAKI MENJAVI GOSTOV, OZIROMA SAMO V PRIMERU, DA TO IZRECNO ŽELITE.